ΥΕΘΑ:»Το επίπεδο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πολύ υψηλό. Ιδιαίτερα το επίπεδο των μεσαίων στελεχών, από του βαθμού του Υπολοχαγού, Ταγματάρχη και των αντιστοίχων των άλλων κλάδων, το προσωπικό των Δυνάμεων Καταδρομών, το προσωπικό των Πολεμικών Πλοίων, το προσωπικό των Πολεμικών Αεροσκαφών, είναι υψηλοτάτου επιπέδου και συναγωνίζεται κορυφαίες Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών. Αν και τις υπερβαίνει.»

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on ΥΕΘΑ:»Το επίπεδο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πολύ υψηλό. Ιδιαίτερα το επίπεδο των μεσαίων στελεχών, από του βαθμού του Υπολοχαγού, Ταγματάρχη και των αντιστοίχων των άλλων κλάδων, το προσωπικό των Δυνάμεων Καταδρομών, το προσωπικό των Πολεμικών Πλοίων, το προσωπικό των Πολεμικών Αεροσκαφών, είναι υψηλοτάτου επιπέδου και συναγωνίζεται κορυφαίες Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών. Αν και τις υπερβαίνει.»

υπεθαel-gr

Posted in: Uncategorized

Διαμόρφωση – Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on Διαμόρφωση – Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ

euro1

Posted in: Uncategorized

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΡΓΑΤΩΡΑΣ

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΡΓΑΤΩΡΑΣ

ΕΥΡΩ

Posted in: Uncategorized

Τροποποίηση Καταλογισμού Ποινικών Ρητρών

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on Τροποποίηση Καταλογισμού Ποινικών Ρητρών

diavgeia_s

Posted in: Uncategorized

Σχετικά με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Σ.Α και των Ε.Δ. στη Θεσσαλονίκη

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on Σχετικά με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Σ.Α και των Ε.Δ. στη Θεσσαλονίκη

σημα

Posted in: Uncategorized

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

diavgeia_s

Posted in: Uncategorized

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΛΑΘΟΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ!

Αυγούστου 29, 2015

Comments Off on ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΛΑΘΟΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ!

καλπη

Posted in: Uncategorized