Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 453090/25-11-1983 Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Βοήθημα για τη Δημιουργία Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 706)

Posted on 18 Ιουνίου 2013Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 453090/25-11-1983 Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Βοήθημα για τη Δημιουργία Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 706)

Posted in: Uncategorized