Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Σωμάτων του Στρατού Ξηράς 2015-2016, Υποστρατήγων, Ταξιαρχών και Συνταγματαρχών, καθώς και Έκτακτες Κρίσεις Ταξιαρχών Όπλων 2015

Posted on 9 Μαρτίου 2015


ΓΕΣ

Δειτε στην σελίδα του ΓΕΣ:

Posted in: Uncategorized