Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 (ΦΕΚ Β΄1139) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»

Posted on 21 Ιανουαρίου 2016


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ , ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Δειτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Posted in: Uncategorized