Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 (ΦΕΚ Β΄1139) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»

Posted on 21/01/2016Δειτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Advertisements
Posted in: Uncategorized