Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 (ΦΕΚ Β΄1139) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»

Posted on 21/01/2016


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ , ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Δειτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Posted in: Uncategorized