ΑΔΑ: ΩΔΟ46-ΗΧΥ – Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού [ΠΟΕ Στρατιωτικά Οχήματα – Ρυμουλκούμενα – Οχήματα Πολιτικού Τύπου, ΠΟΕ Οχήματα – Μοτοσυκλέτες της ΕΛ.ΑΣ, ΠΟΕ Μηχανήματα ΜΧ, Άχρηστα Υλικά – Εργαλεία – Μηχανήματα ΥΓ, ΠΟΕ Ελαστικά Επίσωτρα, Διάφορα Μέταλλα (παλαιοσίδηρος – σίδηρος – αλουμίνιο, κλπ), ΠΟΕ συσσωρευτές, ΠΟΕ στολές ΡΒΧΠ, Ωρολόγια ROLEX, ΠΟΕ φιάλες ασετιλίνης, Υλικά ΥΠ (ΠΟΕ Υπνόσακοι), Κενοί Κάλυκες και Διάφορα Μέταλλα που Προέρχονται από Υλικά Συσκευασίας Πυρομαχικών, ΠΟΕ Κλωβοί ΔΒ, ΠΟΕ Υλικά ΔΒ (Σταθμοί Ασυρμάτων – Μετρητές – Διόπτρες- Κλπ), Θάλαμοι επαναπιέσεως δυτών, ΠΟΕ Οχήματα ΜΑRMON (αυτούσια)](Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 403/16 Διεθνούς Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού)

Posted on 14 Μαΐου 2016Διαυγεια:ΑΔΑ: ΩΔΟ46-ΗΧΥ – Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού [ΠΟΕ Στρατιωτικά Οχήματα – Ρυμουλκούμενα – Οχήματα Πολιτικού Τύπου, ΠΟΕ Οχήματα – Μοτοσυκλέτες της ΕΛ.ΑΣ, ΠΟΕ Μηχανήματα ΜΧ, Άχρηστα Υλικά – Εργαλεία – Μηχανήματα ΥΓ, ΠΟΕ Ελαστικά Επίσωτρα, Διάφορα Μέταλλα (παλαιοσίδηρος – σίδηρος – αλουμίνιο, κλπ), ΠΟΕ συσσωρευτές, ΠΟΕ στολές ΡΒΧΠ, Ωρολόγια ROLEX, ΠΟΕ φιάλες ασετιλίνης, Υλικά ΥΠ (ΠΟΕ Υπνόσακοι), Κενοί Κάλυκες και Διάφορα Μέταλλα που Προέρχονται από Υλικά Συσκευασίας Πυρομαχικών, ΠΟΕ Κλωβοί ΔΒ, ΠΟΕ Υλικά ΔΒ (Σταθμοί Ασυρμάτων – Μετρητές – Διόπτρες- Κλπ), Θάλαμοι επαναπιέσεως δυτών, ΠΟΕ Οχήματα ΜΑRMON (αυτούσια)](Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 403/16 Διεθνούς Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού)

Posted in: Uncategorized