ΑΔΑ: 7ΛΠ76-7Σ1 – Διαμόρφωση – Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2016 (Ανακατανομή – Μεταφορά Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 10.161.046 €) -ΑΔΑ: 756Ξ6-ΕΥΚ – Διαμόρφωση – Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2016 (Ανακατανομή – Μεταφορά Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 2.967.812€) -ΑΔΑ: ΩΕΒ26-ΜΧ1 – Διαμόρφωση-Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2016

Posted on 26/11/2016δειτε στην διαυγεια:

δειτε και:
Advertisements
Posted in: Uncategorized