ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΑΣ! ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ: Ανακατάταξη Ο.Β.Α (ΕΔ και Λοιπών Ο-Σ) – ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΟΒΑ)- Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Posted on 15/03/2017ΓΕΣ:

Ανακατάταξη Ο.Β.Α (ΕΔ και Λοιπών Ο-Σ)

ΓΕΝ:

ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΟΒΑ)

ΓΕΑ:

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized