ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Posted on 15/07/2017δειτε στην ΒΟΥΛΗ (τα τελευταια αρθρα):

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις

Advertisements
Posted in: Uncategorized