ΝΝΑ:Συν. Διαγ. Π/Θ Ρομποτικού Βραχίονα Υποβοήθησης Κάμερας Ουρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστ.

Posted on 13 Ιουνίου 2018


ΓΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΝΝΑ: Δείτε όλη την διακήρυξη στην σελίδα του ΠΝ:

Συν. Διαγ. Π/Θ Ρομποτικού Βραχίονα Υποβοήθησης Κάμερας Ουρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστ.