Τιμήθηκε στρατιώτης ο οποίος είχε υπηρετήσει το 1954, στην 987 Στρατιωτική Μουσική (Κοζάνης).

Posted on 22 Ιουνίου 2018Την 18 Ιουνίου 2018 ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΜΣ, Τχης (ΜΣ) Αθανάσιος Μανιάτης, επισκέφτηκε τη Στρατιωτική Μουσική ΔΙΚΕ.35705838_1652341121531029_6136308544179273728_o

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, συζητήθηκαν θέματα μετεξέλιξης του Μουσικού Σώματος όσον αφορά το προσωπικό και την αντικατάσταση του μουσικού υλικού.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίδοση τιμητικού μεταλλίου στον πρώην Στρατιώτη κ. Βασίλειο Παρασκευόπουλο (ΑΣΜ: 4984), κλάση 1952, ο οποίος είχε υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία το έτος 1954, στην 987 Στρατιωτική Μουσική (Κοζάνης), ως τουμπίστας.35463929_1652341428197665_7802348924055846912_o

Τον ευχαριστούμε θερμά για τις καταπληκτικές ιστορίες και την αγάπη του για την Στρατιωτική Μουσική.

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ