Με σύζυγο Αντιδήμαρχο ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος !

Posted on 9 Ιουλίου 2018Η οικογένεια του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Φλώρου ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Α/ΓΕΕΘΑ (δες σχετικά) είναι από τις πιο γνωστές στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η σύζυγος του Άννα – Μαρία Τσικρικώνη, με πετυχημένη πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (χωρίς αντιμισθία) με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών.
  Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
  • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτών δικαιολογητικών:
  α). Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού,
  β). Πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κτλ,
  γ). Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών,
  δ). Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00ευρώ, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
  • Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  • Την εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
  • Την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ήτοι την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
  • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
  • Τη λειτουργία της εφαρμογής “Citify Papagou – Holargos Smart City”.
  • Την οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Την λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς του.
  • Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010)
  ▪ Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η ίδια στο βιογραφικό της αναφέρει:

Γεννήθηκε στη Δράμα και μεγάλωσε στο Χολαργό. Παντρεμένη με τον εν ενεργεία Ταξίαρχο του Στρατού Ξηράς, Φλώρο Κωνσταντίνο και μητέρα δύο παιδιών της Πένυς και της Μαρίας, δικηγόρος η πρώτη και μαθήτρια Λυκείου η δεύτερη.

Είναι οικονομολόγος, απόφοιτη  του Πανεπιστημίου Πειραιά και πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

Εργάστηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις και υπηρεσίες του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα , όσο και στο εξωτερικό, δραστηριοποιούμενη στο οικονομικό τομέα και στο τμήμα Διοικήσεως και Δημοσίων Σχέσεων.

Ασχολείται με τα κοινά και έχει ενεργή δράση σε κοινωνικά και πολιτικά  θέματα από τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια έως και σήμερα.

Εκλέχθηκε Δημοτική  Σύμβουλος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, το Νοέμβριο του 2010, με τη δημοτική παράταξη Νέα Πορεία.

Σήμερα είναι Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού , μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και  εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου (ΔΟΚΜΕΠΑ).

Για δύο χρόνια , από το 2010 έως και το Δεκέμβριο του 2012, διετέλεσε εκλεγμένη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ)  και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Της αρέσει η μουσική, η λογοτεχνία και η ποίηση ενώ έχει ιδιαίτερη αγάπη στα ζώα.

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ