ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΜΥ – ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

Posted on 14 Σεπτεμβρίου 2018


ΣΜΥ

 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ): Παρά τις απαντήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να αλλάξει όνομα το Στρατόπεδο

Δείτε την νεα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με την ερώτηση «Μετονομασία του στρατοπέδου Καβράκου σε Στρατόπεδο Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών»

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με την ερώτηση «Μετονομασία του στρατοπέδου Καβράκου σε Στρατόπεδο Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών»

Mε την υπ’ αριθμ. φ.900α/1499/15874/23-3-2018 απάντηση σας, στην υπ’ αριθμ. 3519/14-02-2018 Ερώτηση μας, ο κ. Υπουργός αναφέρει ότι: «Τέλος η συγκεκριμένη ονομασία στο Στρατόπεδο της ΣΜΥ υφίσταται ήδη από το έτος 1975 ενώ για ενδεχόμενη μετονομασία του, η οποία δύναται να διερευνηθεί, θα πρέπει να υπάρξει σχετική εισήγηση του ΓΕΣ όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα και εν προκειμένω στην από 29 Σεπτεμβρίου 2015, εν ισχύ, Διαταγή του ΓΕΣ υπό στοιχεία Φ.911.24/3/332196/Σ.8703.».
Παρακαλείται στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:
1. Την υπ’αριθμ. φ. 911.24/3/332196/Σ.8703 από 29 Σεπτεμβρίου 2015, σε ισχύ Διαταγή του ΓΕΣ, που αναφέρεται στο άνω απαντητικό έγγραφό σας και
2. Την Εισήγηση, βάσει της οποίας το έτος 1973 δόθηκε στο στρατόπεδο το όνομα του Στρατηγού Καβράκου και επικυρώθηκε εκ νέου το έτος 1975.
Ο αιτών Βουλευτής
Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Posted in: ΣΤΡΑΤΟΣ