Πολεμικό Ναυτικό: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 02/18- ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ

Posted on 25/09/2018


ΓΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Διαβάστε τα σχετικά στην σελίδα του ΠΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 02/18- ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ