Πολεμικό Ναυτικό: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 02/18- ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ

Posted on 25 Σεπτεμβρίου 2018


ΓΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Διαβάστε τα σχετικά στην σελίδα του ΠΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 02/18- ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ