ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ: Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ!!!

Posted on 11 Οκτωβρίου 2018


ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ

To Έτος Μέριμνας Προσωπικού στα πλοία του ΠΝ υπάρχει ακόμα…αμίαντος!

Για αυτό όπως έγινε γνωστό το ΠΝ κάνει διαγωνισμό για Εργασίες Αφαίρεσης Αμιαντούχων Μονώσεων στην ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ στο Ναύσταθμο Κρήτης με κόστος περίπου 20.000 ευρώ.

Ο υποψήφιος εργολάβος θα πρέπει μάλιστα καθώς ο αμίαντος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος να είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό φορέα εταιρειών αποξήλωσης αμιάντου (π.χ ARCA) ή σε ισοδύναμα αναγνωρισμένο διεθνή φορέα ή να διαθέτει πιστοποίηση για την εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης αμιάντου από αναγνωρισμένο οργανισμό (εργαστήρια δοκιμών, οργανισμοί ελέγχου, οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα) και να προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ενώ και στο προσωπικό του εργολάβου που θα εκτελέσει τις εργασίες αφαίρεσης της μόνωσης από αμίαντο θα έχει παρασχεθεί η απαιτούμενη από το νόμο εκπαίδευση και ιατρική παρακολούθηση.

Να ελπίζουμε πως όλα τα άλλα πλοία έχουν ήδη ξεφορτωθεί τον αμίαντο;;;