ΠΟΜΕΝΣ – ΕΜΘ: Το μήνυμα των συναδέλφων ΕΜΘ εστάλη επιτυχώς!

Posted on 12 Οκτωβρίου 2018Η ΠΟΜΕΝΣ εισάκουσε το αίτημα της Γραμματείας ΕΜΘ και σε συνεργασία με την Αντιπροεδρία Δημοσίων Σχέσεων, δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι ΕΜΘ να απαντήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία ως ιδέα κρίθηκε από όλους τους συναδέλφους ως πρωτοποριακή και αγκαλιάστηκε από 1517 συναδέλφους προερχόμενων του θεσμού των ΕΜΘ.

Ο συγκεκριμένος αριθμός των 1517 συναδέλφων που ενεργοποιήθηκαν και έδρασαν αποτυπώνοντας το δικό τους ίχνος, μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημείο εκκίνησης για ανάλογες πρωτοβουλίες που ανά περιοδικά διαστήματα, θα οργανώνει, η Ομοσπονδία μας.

Οι πίνακες με τα ποσοστικά στοιχεία, αποτυπώνονται στις κάτωθι καρτέλες και σε συνδυασμό με τα σχόλια που αξιολογούνται από την Γραμματεία ΕΜΘ, θα επιδοθούν θεσμικά στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία.

Δείτε τα αποτελέσματα στην σελίδα της ΠΟΜΕΝΣ:ΠΟΜΕΝΣ

 

Ετικέτα: ,