Πολεμική Αεροπορία – 2018: Τιμή στα ε.ε. Στελέχη της – Σεβασμός στους Αποστράτους της – Τι κάνει

Posted on 1 Νοεμβρίου 2018Αθόρυβα, σταθερά, οργανωμένα, αποτελεσματικά η Πολεμική Αεροπορία παράγει έργο για την χώρα, παράλληλα το ΓΕΑ δείχνει με έργα πως το ενδιαφέρον στο προσωπικό της Π.Α. είναι ουσιαστικό, πραγματικό και χειροπιαστό.

Στόχος των Αεροπόρων είναι να κρατήσουν ψηλά το ηθικό του προσωπικού για να είναι εν συνεχεία αποτελεσματικότερο στην αποστολή του.

Με αφορμή τον εορτασμό του Προστάτη της η Π.Α. όπως κάνει κάθε χρόνο «υποχρεώθηκε» να δημοσιοποιήσει στοιχεία της δράσης της «σπάζοντας» την συνήθεια, την υπερβολική ίσως συνήθεια, που υπάρχει το τελευταίο διάστημα να αποτρέπεται η δημοσιοποίηση ειδήσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν οτι «διαφημίζουν» το ΓΕΑ.

Π.Α.-2018: Τιμώντας τον καθημερινό αγώνα των ε.ε. Στελεχών – Δείχνοντας ευγνωμοσύνη σε όσα προσέφεραν οι Απόστρατοι – Ο απολογισμός

Στέγαση:Κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του Έτους Μέριμνας Προσωπικού, τόσο σε Μονάδες της Αττικής, όσο και στους νομούς Λάρισας, Αχαΐας, Καλαμάτας και Ηρακλείου έχουν διατεθεί πάνω από 200 διαμερίσματα προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στέγασης του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.Ιδιαιτέρως στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, πραγματοποιήθηκε σειρά έργων τα οποία βελτιστοποιούν τις συνθήκες διαβίωσης τόσο του προσωπικού και των οικογενειών τους, όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τα διερχόμενα στελέχη τα οποία διαμένουν σε αυτή προκειμένου να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους σε σχολεία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υγεία:  Δημιουργία χώρου Γραφείου Αποστράτων και Κοινωνικού Λειτουργού
Διάβαση Πεζών Κεντρικής Πύλης 251ΓΝΑ,  Εγκατάσταση και Λειτουργία Νέου Σύγχρονου Εξοπλισμού με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Αποπεράτωση Νέου Φυσικοθεραπευτηρίου. Τον Ιανουάριο 2018, το 251ΓΝΑ υπέβαλλε, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», αίτημα για δωρεά ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού ποσού 5.294.800,00 €. Την παρούσα περίοδο αναμένεται η απόφαση του Ιδρύματος περί έγκρισης παροχής της εν λόγω δωρεάς, ενώ το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει συγκροτήσει την προβλεπόμενη από το νόμο 4182/2013 επιτροπή, οι ενέργειες της οποίας θα εκκινήσουν μετά την επίσημη έγκριση του Ιδρύματος.Επικαιροποίηση με μέριμνα ΓΕΑ/ΔΥΓ των διαδικασιών έγκαιρης ανίχνευσης και παραπομπής δυνητικά επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών μεταξύ του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.Βρίσκεται στη φάση διαγωνιστικών διαδικασιών η ανακαίνιση των χώρων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 251ΓΝΑ, συνολικού κόστους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία με το πέρας των εργασιών θα αποτελεί την πιο σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μεταξύ των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και η μοναδική πιστοποιημένη κατά ΙSΟ.
Νομική Υποστήριξη: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν Γραφεία Νομικής / Συμβουλευτικής Υποστήριξης Προσωπικού.

Μια αγκαλιά για τις οικογένειες των Στελεχών: Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 116ΠΜ, στον Άραξο.Ανάληψη δράσης από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για αθλητικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς ζωγραφικής και διάφορα καλλιτεχνικό δρώμενα.Καθιέρωση ημέρας επίσκεψης παιδιών στο χώρο εργασίας του γονέα στρατιωτικού, κατά Σχηματισμό και ανάλογα με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Δάνεια – Εφάπαξ: Το ΜΤΑ ενέκρινε την επαναχορήγηση δανείων στους δικαιούχους για κάλυψη των προβλεπόμενων αναγκών τους. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α.) και τη χορήγηση εκατόν σαράντα (140) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων του έτους 2017, μηδενίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.ΛΟ.Α.Α και επομένως ο μέσος χρόνος χορήγησης του εφάπαξ, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ανέρχεται πλέον σε τρεις (3) μήνες.