ΜΟΝΟ 123 διαμερίσματα από τα 426 έχουν ήδη παραδοθεί προς χρήση – Δείτε τι απάντησε ο Καμμένος

Posted on 19 Νοεμβρίου 2018Δείτε όλη την απάντηση όπως πήγε στην Βουλή:

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2768/24-10-2018 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κα Μαρία Αντωνίου με θέμα «Μέριμνα για τη Στέγαση του Στρατιωτικού Προσωπικού Καστοριάς» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχήν το ΥΠΕΘΑ, μέσω του ΓΕΣ, με γνώμονα τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, προβαίνει σε καταγραφή, αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων από τους Σχηματισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις στεγαστικές ανάγκες των στελεχών σε όλη την Επικράτεια, σε συνδυασμό με την ορθολογική κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων του λειτουργικού προϋπολογισμού του, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών (σχέση κόστους – οφέλους). Στο πλαίσιο του Έτους Μέριμνας Προσωπικού για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών και των οικογενειών τους, έχουν αναληφθεί οι παρακάτω ενέργειες: Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση προγράμματος κατασκευής – απόδοσης προς χρήση 426 στρατιωτικών οικημάτων (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ), το οποίο συνίσταται συνοπτικά στα παρακάτω: (1) 123 διαμερίσματα τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί προς χρήση. (2) 128 διαμερίσματα των οποίων η κατασκευή είναι σε εξέλιξη. (3) 66 διαμερίσματα των οποίων προγραμματίζεται η έναρξη κατασκευής ανάλογα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

(4) 83 διαμερίσματα των οποίων είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες παραχώρησης της κυριότητας στο ΤΕΘΑ, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. (5) 26 κενά – ανενεργά διαμερίσματα, των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση κατασκευής τους στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Τέλος, όσον αφορά στα Στρατόπεδα «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΛΙΤΣΑ» και «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», σας γνωρίζουμε ότι για την με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποίησή τους, εκκρεμούν ζητήματα διευθέτησης του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος (κατοχύρωση ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ στο Εθνικό Κτηματολόγιο, καθεστώς παραχώρησης λοιπής έκτασης από Δήμο Καστοριάς κ.λ.π) τα οποία οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, επεξεργάζονται προς επίλυσή τους.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ