Καμμένος για την μοριοδότηση των στελεχών: Τα Ιωάννινα σε σύγκριση με τη Φλώρινα και την Καστοριά πλεονεκτούν

Posted on 19 Νοεμβρίου 2018Άρα αφού είναι τόσο καλά να υποθέσουμε πως χιλιάδες έχουν δηλώσει επιθυμία να πάνε στα Ιωάννινα;

Δείτε την απάντηση όπως πήγε στην Βουλή:

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2417/11-10-2018 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Στέργιος Γιαννάκης με θέμα «Μοριοδότηση Στελεχών που υπηρετούν στην Φρουρά Ιωαννίνων» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχήν η εν λόγω Φρουρά συνιστά το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιφερειακής ενότητας Ηπείρου. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3883/10, τα αντικειμενικά κριτήρια συνιστούν πλέγμα παραγόντων, που συντιθέμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών και έχουν να κάνουν με την απόσταση από την παραμεθόριο, τον πληθυσμό της περιοχής, την απόσταση από την έδρα του Δήμου, τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, τα μέσα μεταφοράς και τις κλιματολογικές συνθήκες.
Τα Ιωάννινα σε σύγκριση με τη Φλώρινα και την Καστοριά πλεονεκτούν σημαντικά τόσο σε υποδομές, όσο και στους ανωτέρω αναφερόμενους παράγοντες. Για το λόγο αυτό η προσλαμβάνουσα μοριοδότηση τους είναι χαμηλότερη από εκείνη των Φρουρών Καστοριάς και Φλώρινας.
Σε περίπτωση που η Φρουρά των Ιωαννίνων μοριοδοτείτο με περισσότερα μόρια, τότε το προσωπικό που υπηρετεί στην Καστοριά και τη Φλώρινα θα αισθάνονταν τουλάχιστον αδικημένο, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης προς το θεσμό των μεταθέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περί δικαίου αίσθημα μεταξύ των στελεχών και το αποτύπωμα της αξιοκρατίας σε αυτά.

Συναφώς σας επισημαίνω ότι όπου ο νομοθέτης διέκρινε πως κάποιες Φρουρές (ακόμη και εντός του ίδιου Νομού) είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς, τους προσέδωσε υψηλότερη μοριοδότηση, όπως για παράδειγμα η Φρουρά της Κόνιτσας, που ανήκει στην κατηγορία «ΙΙα» και τα στελέχη που υπηρετούν στην εν λόγω Φρουρά λαμβάνουν 4 μόρια για κάθε μήνα υπηρέτησης τους εκεί.
Τέλος σας διαβεβαιώνω ότι για το ΥΠΕΘΑ το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και το σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος του. Το ειλικρινές ενδιαφέρον, καθώς και ο αξιοπρεπής και δίκαιος χειρισμός του προσωπικού, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα υπέρ των στελεχών και των οικογενειών τους, αποτελεί «επιχειρησιακή δραστηριότητα» και όχι απλώς σύνολο ληφθέντων ευεργετικών μέτρων. Για τους παραπάνω λόγους, οι χειρισμοί που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των μεταθέσεων, εδράζονται στην απαρέγκλιτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ