Θα «καταργήσουμε» τα ρώσικα οπλικά συστήματα; – Τι λέει ο Καμμένος

Posted on 20 Νοεμβρίου 2018Δείτε τι απάντησε ο Π. Καμμένος:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος
Κούζηλος με θέμα «Το ΝΑΤΟ απαιτεί την άμεση απόσυρση των ρωσικών οπλικών
συστημάτων από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα
στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχήν δεν υφίσταται συμμαχικό κείμενο που να καλεί τις χώρες να
αποσύρουν άμεσα ρωσικό εξοπλισμό. Η ερώτηση που υπεβλήθη, εκτιμούμε ότι
αναφέρεται σε παράγραφο του ανακοινωθέντος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες, που έλαβε χώρα από 11 έως 12 Ιουλίου 2018.
Το ανακοινωθέν αναφέρεται με γενικό τρόπο ενώ αναγνωρίζει ιδιαιτερότητες
κάθε συμμάχου (…as appropriate) στη σταδιακή μελλοντική απεξάρτηση των κρατών
μελών της Συμμαχίας από ρωσικής προέλευσης στρατιωτικό εξοπλισμό και αφορά
κυρίως συμμαχικά κράτη πρώην μέλη του ανατολικού συνασπισμού, που το σύνολο
σχεδόν του στρατιωτικού τους εξοπλισμού είναι ρωσικής προέλευσης και ως γνωστό,
μη διαλειτουργικού με τον εξοπλισμό της πλειονότητας των κρατών μελών της
συμμαχίας.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας προέρχονται από τις χώρες μέλη και
ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επιδρά στην επιχειρησιακή τους
αποτελεσματικότητα είναι η δυνατότητα διαλειτουργικότητας του στρατιωτικού τους
εξοπλισμού.
Η παραπάνω απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των
συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτόχρονα στην αύξηση της δυνατότητας
συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ των κρατών- μελών, που το μεγαλύτερο
μέρος του στρατιωτικού τους εξοπλισμού είναι ρωσικής προέλευσης.
Τέλος σας διαβεβαιώ ότι οι αποφάσεις που αφορούν στον εξοπλισμό των
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας λαμβάνονται με βάση το εθνικό συμφέρον, τους
νόμους του Ελληνικού κράτους και τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων
Δυνάμεων.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ