ΜΤΝ:Ανακοίνωση για Εντομοκτονία

Posted on 14 Μαΐου 2019


ΜΤΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας γνωρίζεται ότι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 η εξυπηρέτηση του κοινού από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού θα διενεργείται μέχρι 11:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο.