ΣΣΕ: ΚΑΛΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Posted on 29 Νοεμβρίου 2019


ΣΣΕ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΗΜΑΙΑ

Φτάσαμε στο Δεκέμβρη και οι Στρατιωτικές Σχολές καλούν επιλαχόντες… Ακόμα και στην ΣΣΕ… Όμως στο ΥΠΕΘΑ δεν φαίνεται να προβληματίζονται που οι νέες και οι νέοι γυρνούν την πλάτη στις Στρατιωτικές Σχολές…

Οι επιλαχόντες κλήθηκαν να παρουσιασθούν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)  στις 2 Δεκεμβρίου στις 07:30, για να καταταγούν ως Ευέλπιδες Ιης Τάξης….

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ