ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Αδικίες στη μοριοδότηση στρατιωτικών υπηρετούντων σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αιτωλοακαρνανία»,

Posted on 25 Μαρτίου 2020


ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ

Δείτε όλη την απάντηση όπως πήγε στην Βουλή!

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 4528/27-02-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Αδικίες στη
μοριοδότηση στρατιωτικών υπηρετούντων σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας
στην Αιτωλοακαρνανία», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Η μοριοδότηση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας αναλύεται σε
παράρτημα, της από 6 Φεβρουαρίου 2018 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας υπό στοιχεία.Φ.411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 18 (Β’ 468), που φέρει
βαθμό ασφαλείας «Απόρρητο».
Η μείωση των μορίων του προσωπικού που υπηρετεί στη ΜΥ FOB Aktion είναι
αποτέλεσμα της οργανωτικής μεταβολής της Μονάδας, η οποία έλαβε χώρα μετά την
έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, με αποτέλεσμα να μην περιγράφεται στο
ανωτέρω παράρτημα και κατά συνέπεια να μην μοριοδοτείται ανάλογα. Στην παρούσα
φάση εξετάζεται η τροποποίησή της, σε συνεργασία με το ΓΕΑ, προκειμένου να
επιλυθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το πρόβλημα μοριοδότησης της υπόψη
Μονάδας.
Επίσης, το προσωπικό που υπηρετεί στο Κλιμάκιο Αγρίνιου λαμβάνει
μοριοδότηση ίδια με αυτή της Μονάδας υπαγωγής (116ΠΜ) και συνεπώς δεν
υφίσταται πρόβλημα μοριοδότησης των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό.

Τέλος σας γνωρίζεται ότι, από την τροποποίηση των οργανωτικών στοιχείων
των υπόψη Μονάδων και μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί μόνο μία (1) αναφορά με
ένσταση επί της μοριοδότησης των στελεχών που υπηρετούν σε αυτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ