Παναγιωτόπουλος: Το 15ο Σύνταγμα Πεζικού «XV ΜΠ» δεν αποτελεί Μονάδα αλλά Συγκρότημα και ως εκ τούτου, τα υπηρετούντα σε αυτό στελέχη, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος του θέματος, όπως αυτό εξάλλου συμβαίνει και με τα λοιπά Συντάγματα Πεζικού, τα οποία έχουν υπό διοίκηση Τάγματα Προκαλύψεως καθώς και με τις Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες που επιτελούν παρόμοιο έργο.

Posted on 1 Απριλίου 2020


ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 4728/06-03-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίων περιοχών», σας
γνωρίζω, τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 127 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74), όπως ισχύει, καθορίζεται η
χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο
πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη που υπηρετούν στις Μονάδες
Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο
Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.
Σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας
Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα
Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική
αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη
κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, το 15ο Σύνταγμα Πεζικού «XV ΜΠ» δεν
αποτελεί Μονάδα αλλά Συγκρότημα και ως εκ τούτου, τα υπηρετούντα σε αυτό
στελέχη, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος του θέματος, όπως
αυτό εξάλλου συμβαίνει και με τα λοιπά Συντάγματα Πεζικού, τα οποία έχουν υπό
διοίκηση Τάγματα Προκαλύψεως καθώς και με τις Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες που
επιτελούν παρόμοιο έργο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ