ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΚΕ – «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και στο στρατιωτικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αποσπάστηκε/διατέθηκε σε ιατρεία –αναρρωτήρια –θεραπευτήρια παραγωγικών σχολών»

Posted on 22 Μαΐου 2020


ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε όλη την απάντηση όπως πήγε στην Βουλή:

ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.:Ερώτηση5902/23-04-2020της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης,που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα«Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και στο στρατιωτικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αποσπάστηκε/διατέθηκε σε ιατρεία –αναρρωτήρια –θεραπευτήρια παραγωγικών σχολών»,σας γνωρίζεται ότι,με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων,έχει καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν,έχουν αποσπαστεί ή έχουν διατεθεί στα ιατρεία, αναρρωτήρια ή θεραπευτήρια των παραγωγικών σχολών και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚτ. Α ́ 75/30-03-20).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ