ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Μέτρα προστασίας σπουδαστών στρατιωτικών σχολών και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται»

Posted on 22 Μαΐου 2020


ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε όλη την απάντηση όπως πήγε στην Βουλή:

ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.:Ερώτηση5920/24-04-2020της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης,που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα«Μέτρα προστασίας σπουδαστών στρατιωτικών σχολών και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται»,σας γνωρίζω τα ακόλουθα:Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση της ψυχικής υγείας του ανθρωπίνου δυναμικού του, το οποίο αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και στο πλαίσιο της διαρκούς ψυχοκοινωνικής μέριμνας για το προσωπικό του,εξέδωσε, με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και με συνεργασία όλων των Γενικών Επιτελείων,οδηγίες ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που ενδεχομένως παρουσιάσουν έντονα και αρνητικά συναισθήματα από την εξάπλωση της υγειονομικής κρίσης, εναρμονισμένες απόλυτα με εκείνες που εκπονήθηκαν από την Α’ Ψυχιατρική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Περαιτέρω οι Διοικήσεις των Σχολών, με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων και ψυχολόγων, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί η σωματική και ψυχική υγεία των σπουδαστών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής αυτών εντός των Σχολών, στο πλαίσιο των δράσεων για τον περιορισμό της υγειονομικής κρίσης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την απουσία οποιουδήποτε διαπιστωμένου περιστατικού ψυχολογικής επιβάρυνσης των σπουδαστών.Παράλληλα συνεχίζει τη λειτουργία του,στο πλαίσιο της πρόληψης και ψυχοκοινωνικής μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε 24ωρη βάση τηλεφωνική γραμμή ψυχικής υποστήριξης και παρέμβασης σε κρίση, από το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ).

-2-Τέλος, χορηγήθηκε ήδη δεκαπενθήμερη άδεια στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, αρχομένης απότην4ηΜαΐου, με εξατομικευμένη παροχή σε κάθε σπουδαστή γενικών οδηγιών προφύλαξης και ενημέρωσης για τις απαιτούμενες ενέργειες, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων του Covid-19, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων προστασίας της υγειονομικής κρίσης.Μετά την επάνοδο των σπουδαστών στις Σχολές, αυτές θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους σύμφωνα με το υφιστάμενο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ