ΕΑΑΣ:ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ-Παραθερισμός Μελών ΕΑΑΑ 2020 – κενά δωμάτια/οικήματα προς διάθεση

Posted on 20 Ιουνίου 2020ΕΑΑΑ:Μετά την δημοσιοποίηση των «Καταστάσεων Παραθερισμού Μελών ΕΑΑΑ έτους 2020», προέκυψαν τα κατωτέρω κενά δωμάτια/οικήματα προς διάθεση :…δειτε την συνέχεια με κλικ στην ΕΑΑΑ


 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

19 Ιουνίου 2020

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ  ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

       Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ., ότι λόγω των περιορισμών από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, για την είσοδο στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, κατά τις τρέχουσες παραθεριστικές περιόδους, εκτός των παραθεριστών,  ισχύουν τα παρακάτω :

 

1. Κατά τις ημέρες της εβδομάδος, επιτρέπεται η είσοδος και των λοιπών Μελών που κατέχουν ταυτότητα της ΕΑΑΣ και τα οποία μπορούν να συνοδεύονται από τον/την σύζυγο τους και τα άγαματέκνα τους.

 

2. Κατά τις ημέρες Σαββάτο, Κυριακής και αργιών, επιτρέπεται η είσοδος ΜΟΝΟστα δικαιούχα Τακτικά Μέλη, δηλαδή Αξκοί ε. α. και σύζυγοι θανόντων Αξκων ε. α. (ΠΡΟΣΟΧΗόχι έγγαμα τέκνα ή προαιρετικά Μέλη), τα οποία μπορούν να συνοδεύονται από τον/την σύζυγο τους και τα άγαματέκνα τους.

 

 

3. Υπόψη ότι, ανάλογα με τη χωρητικότητα και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του ΚΑΑΥ, υπάρχει η περίπτωση, τα υπεύθυνα όργανα ασφαλείας, να  μην επιτρέψουν την είσοδο Μελών, εφόσον ο αριθμός αυτών που βρίσκονται εντός του χώρου του θερέτρου, έχει υπερβεί το εκάστοτε ορισθέν επιτρεπτό όριο.

 

 

4. Επί του παρόντος,  δεν επιτρέπεται η είσοδος των επισκεπτών, μη Μελών της Ε.Α.Α.Σ. Η υπόψη απαγόρευση, τελεί υπό μελλοντική επανεξέταση, ανάλογα με τα αποτελέσματα εφαρμογής των καθοριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, αλλά και τα εκάστοτε ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

 

5. Για ότι νεότερο, η Ένωση θα  ενημερώνει εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας .

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ

 

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ