ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι Μονάδες αυτές δεν δίνουν τη δυνατότητα στα υπηρετούντα στελέχη να αποκομίσουν τις απαραίτητες επιχειρησιακές και διοικητικές εμπειρίες

Posted on 28 Ιουνίου 2020


ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

ΘΕΜΑ:Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.:α. Ερώτηση 4471/25-02-2020 της Βουλής των Ελλήνων

β. ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ Φ.900α/2383/16923/19-03-2020

γ. Ερώτηση7112/04-06-2020της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της (γ)σχετικής Ερώτησης,που κατέθεσε ο βουλευτής κ.Γιώργος Κωτσός με θέμα«Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών»,σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:Η αποστολή και η οργάνωση κάθε Μονάδας του Στρατού Ξηράς είναι διαφορετική, με βάση τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. Η πιθανότητα συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στις Μονάδες των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων θα είχεως αποτέλεσμα αφενός την πολυετή παραμονή των στελεχών σε αυτές και αφετέρου θα επιδρούσε αρνητικά στοαξιόμαχο του Στρατού Ξηράς, καθώς οι Μονάδες αυτές δεν δίνουν τη δυνατότητα στα υπηρετούντα στελέχη να αποκομίσουν τις απαραίτητες επιχειρησιακές και διοικητικές εμπειρίεςγια την περαιτέρω σταδιοδρομική τους εξέλιξη.Κατά τα λοιπά επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική απάντησή μας επί της (α) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ