ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Η χρήση κατά σειρά των στρατιωτικών, δημόσιων δομών υγείας, εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, δεν αυξάνει το ήδη επιβαρυμένο έργο των κρατικών Νοσοκομείων, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού

Posted on 28 Ιουλίου 2020Δειτε την απαντηση όπως πήγε στη Βουλή

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης,που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.ΝίκοςΠαπαναστάσης και Θανάσης Παφίληςμε θέμα«Ετήσια Υγειονομική Εξέταση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»,σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:Για την Ετήσια Υγειονομική Εξέταση(Ε.Υ.Ε.)του εν ενεργεία προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 4 του ΠΔ 432/1983(Α ́162), σύμφωνα με το οποίο,ηεξέταση της κατηγορίας αυτής παρέχεται από τον ιατρό Μονάδας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (Υ.Υ)και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ),με δυνατότητα εξέτασης από λοιπές δημόσιες δομές υγείας, μόνο στις περιπτώσεις,που δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός ανάλογης ειδικότητας, δεν λειτουργεί ΣΝ ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.Περαιτέρω, η χρήση κατά σειρά των στρατιωτικών, δημόσιων δομών υγείας, εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, δεν αυξάνει το ήδη επιβαρυμένο έργο των κρατικών Νοσοκομείων, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης.Τέλος, με το εφαρμοζόμενο σύστημα υλοποίησης των Ε.Υ.Ε., πραγματοποιούνται εντός μίας (1) ημέρας εξετάσεις από δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου,

ενώ στο τέλος, δίδονται στο στέλεχος εξατομικευμένες συνολικές οδηγίες για τα θέματα της υγείας του.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Posted in: ΕΙΔΗΣΕΙΣ