Ανακοίνωση ΕΑΑΝ / Ενημέρωση Mελών σχετικά με επιστροφές ποσών μειώσεων Συντάξεων

Posted on 13 Ιανουαρίου 2021Δείτε την ανακοίνωση – Οι σύνδεσμοι ανοίγουν στην ΕΑΑΝ:

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, την 7-12-2020 κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η αίτηση ακυρώσεως των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών κατά των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ακύρωση της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-10-2020) Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο “Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα”.

Λόγω της σπουδαιότατος της υποθέσεως, η Πρόεδρος του ΣτΕ, όρισε δικάσιμο την 15η Ιανουαρίου 2021.


Δείτε ακόμα στην ΕΑΑΝ: :Επιστολή Ευχών & Συνάντησης Συντονιστικού με ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. (Κο Κωστή Χατζηδάκη)


Με δεδομένα τα μέτρα προστασίας διαδόσεως του ιού, η εκπροσώπηση των Ενώσεων θα γίνει μόνον, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μας κ.κ Αναστασίας Καρανίσα και Βασιλείου Κοντού.

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης